Skip to main content

Disclaimer

 

Algemeen
Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld. In het gezamenlijk streven naar een optimale kwaliteit van de recreatiewoningen wordt de mogelijkheid niet uitgesloten dat er kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden, evenals eventuele ontwikkelingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens houden wij ons het recht om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking zonder dat het een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit en/of comfort.

Impressies
Het beeldmateriaal in deze brochure (waaronder de artist impressions) is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de recreatiewoningen. Het zijn geen bindende tekeningen of foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Tekeningen
Het ontwikkelen van een project is een voortdurend proces, waarbij naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen, plattegronden en art impressions die in deze brochure zijn opgenomen, zijn in nagenoeg alle gevallen op basis van een momentopname.

Wijzigingen met betrekking tot maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, inrichting tuin, voet-paden, parkeervoorzieningen, e.d. kunnen zich voordoen. Aan de plattegronden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Verkoop
De verkoop van de vakantiewoningen geschiedt op basis van technische omschrijvingen en verkooptekeningen. Aan deze website en de bijhorende brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.